Inclusie werkt aantrekkelijk

De schaarste op de arbeidsmarkt is tastbaarder dan ooit tevoren. Mensen zoeken ook massaal naar een werkgever die rekening houdt met hun persoonlijkheid en vaardigheden, zodat zij zich kunnen ontwikkelen.

Inclusief ondernemen vormt een deel van de oplossing voor deze uitdagingen. Daarom voorzag Hands-on Inclusion gedurende drie jaar (2020-2023) een gratis aanbod voor ondernemingen in Vlaanderen.

We stonden stil bij drie aspecten van inclusie: we dokterden samen een inclusieve strategie uit, verbeterden de instroom van talentvolle medewerkers en zorgden ervoor dat medewerkers zich goed voelen en ontwikkelen binnen jouw organisatie.

Partners

Hands-on Inclusion was een project van Verso en haar federaties in samenwerking met LEVL,  Acerta, het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas, VIVO, VDAB, CIFAL, GTB, de Werkplekarchitecten, Odisee - Onderzoekscentrum Sociaal Werk en het departement onderzoek en kwaliteit van de dienst voor uitkeringen van het RIZIV.

Steun

Dit project kwam tot stand met de financiële steun van ESF.