We lieten Els Hertogen, directeur van 11.11.11, Najim Kaldoun, ondernemer, en Paul Gréant, WaW Business Partner, aan het woord. Drie personen die zich binnen hun organisatie inzetten voor inclusie. Zij doen uit de doeken hoe ze inclusief ondernemen zien, realiseren en welke impact het heeft op hun organisatie.

Els Hertogen, directeur 11.11.11

Els Hertogen.jpg

Els, waarom zou elke ondernemer zich moeten inzetten voor inclusie?

“Als onderneming geef je de samenleving mee vorm en draag je dus verantwoordelijkheid. Iedereen moet de kans krijgen om talenten te ontplooien. Inclusie maakt echt wel een verschil, voor ieder individu en de groep.”

Maakt het een organisatie ook sterker?

“Zeker. Een diversiteit aan stemmen, ervaringen en inzichten doet je organisatie groeien. Intern is het ook een uitdaging om vastgeroeste denkbeelden aan te passen en daar kun je als organisatie alleen maar uit leren. Op maatschappelijk vlak word je veel relevanter.”

Wat moet elke ondernemer weten over inclusie?

“Het gaat over fundamentele verandering: een andere kijk, de denkbeelden waarmee je vertrouwd bent in vraag durven stellen. Het gaat dus niet alleen over een divers personeelsbestand. De ‘top’ van de organisatie moet mee zijn en durven veranderen, zo kan het pas echt in heel de organisatie doordringen. De openheid voor diversiteit intern, betekent dat je ook open en flexibel kan zijn voor diversiteit en veranderingen extern, dat je dus veerkrachtiger wordt. Los van de uitdagingen die veranderingen met zich meebrengen, geven ze ook veel energie omdat mensen zich erkend voelen en zien dat er ruimte is voor evolutie. Dat geeft ook ademruimte. ”

Waarom zet jij je ervoor in?

“We moeten tonen dat het anders kan en moet. Bijdragen tot die maatschappelijke uitdaging, dat is wat mij drijft om inclusief te ondernemen. ‘Walk the talk’, dat vind ik essentieel. Je kunt niet zeggen dat je voor inclusie strijdt als je zelf geen inclusieve werking hebt in de organisatie. Als 11.11.11 willen wij onze verantwoordelijkheid nemen.”

Hoe doe je dit dan binnen je organisatie?

“We willen ons actief inzetten voor inclusie door ons beleid op verschillende niveaus te herbekijken. Een antidiscriminatiebeleid bij HR, vorming van alle medewerkers, letten op taal en beelden die we gebruiken in communicatie, evenwaardige internationale samenwerkingen en een raad van bestuur die diverser is samengesteld.”

Welke impact wil je hiermee bereiken?

“We willen aan de samenleving tonen dat het anders kan en moet en hiermee anderen inspireren. Daarnaast willen we onze maatschappelijke relevantie doen groeien en heel belangrijk: een ploeg enthousiaste, gelukkige medewerkers zien die zich thuis voelen en de kans krijgen om het beste van zichzelf te geven.”

Wat zijn voor jou drie kenmerken van een inclusieve onderneming?

“Menselijk, met durfkracht en klaar voor verandering.”

Els Hertogen is directeur van 11.11.11, de ‘Koepel van Internationale Solidariteit’. Ze studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de KU Leuven, met een focus op internationale betrekkingen. Toen ze in 2019 directeur werd, had ze al meer dan tien jaar ervaring in de organisatie. Daarnaast deed ze onderzoek naar ontwikkelingssamenwerking (KU Leuven - HIVA) en naar de rol van het Vlaamse middenveld (UAntwerpen). Van kindsbeen af is zij als vrijwilliger actief rond onrecht en ongelijkheid en is ze een sterke pleitbezorgster van internationale solidariteit.