Agentschap Integratie en Inburgering (AgII)

Agentschap Integratie en Inburgering (AgII)

We vroegen aan onze 14 partners: “Waarom vinden jullie het HOI-project zo waardevol?” Het Agentschap voor Integratie en Inburgering bijt de spits af.

Jan Van den Bossche: “Hands-on inclusion gaat voor ons om ‘connecting the dots’… Verwijzend naar die tekeningen waar enkel bolletjes op staan en het beeld pas zichtbaar wordt als je die bolletjes op logische wijze met elkaar verbindt? Dit symboliseert onze ambitie om de afzonderlijke expertise van alle projectpartners rond dit thema aaneen te schakelen tot een complementair ondersteuningsaanbod, zodat dit voor organisaties die werk willen maken van inclusie een duidelijk en consistent geheel vormt.”

Het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII) zet zich voor een samenleving waarin iedereen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen krijgt. Het agentschap organiseert inburgeringstrajecten voor nieuwkomers en anderstaligen en werkt samen met de centra voor volwassenenonderwijs voor de lessen Nederlands. Daarnaast ondersteunt het agentschap ook steden, gemeenten en organisaties in het omgaan met de gevolgen van migratie: door (taal)drempels weg te werken, door hen te begeleiden bij een diversiteitsbeleid, door antwoorden te bieden op diversiteitsvragen. Ze zien hierin een win-win voor zowel de werkgever zelf als voor (potentiële) werknemers. Die concrete vertaalslag naar inclusie en cohesie op de werkvloer staat bij hen dan ook hoog op de agenda.

Binnen Hands-on Inclusion is het Agentschap Integratie en Inburgering sterk betrokken bij de uitwerking van verschillende bootcamps. Enkele daarvan zullen consulenten van het agentschap zelf mee begeleiden, in eerste instantie de bootcamps rond Taal & Communicatie, Inclusieve Werkvloer en Doorstroom naar kaderfuncties. Hun uitgebreide expertise binnen het domein van diversiteit managen in organisaties betekent een grote meerwaarde binnen het Hands-on Inclusion project. We zijn dan ook zeer blij om hen tot onze partners te kunnen rekenen.