Odisee Hogeschool

Odisee Hogeschool

We vroegen aan onze 14 partners: “Waarom vinden jullie het HOI-project zo waardevol?” Odisee Hogeschool begeleidt enkele vormingen en voert ook de impactmeting uit.

Domien Dessein, HR-directeur: “Als hogeschool voelen wij ons sterk aangesproken door de doelstelling van Hands-on Inclusion. Onderwijs gaat voor ons over kansen geven en studenten emanciperen, waarbij we vertrekken van de talenten van iedereen. We willen een hogeschool zijn waar diverse studenten zich thuis voelen, tot hun recht kunnen komen en verbondenheid ervaren. We beseffen dat een divers docentenkorps een belangrijke hefboom is om dat waar te maken.”

“We zijn zeer nederig over onze resultaten op dit vlak", vertelt Domien ons nog. "Maar we zijn wel vastberaden om het tij te keren. Niks doen en wachten tot alles zichzelf oplost, is geen optie. Erkennen dat we een probleem hebben en alleen wij verantwoordelijk zijn om dit zelf op te lossen, vormt een belangrijke en louterende stap. Een eerste stap die we zelf bewust moeten zetten. En als co-hogeschool willen we hier in co-creatie aan werken."

"Gelukkig hebben we zelf veel expertise aan boord, zoals onze deelname aan dit project ook aantoont. Experten die willen meewerken, maar die ons ook zonder pardon wijzen op de kleren die we keizersgewijs niet dragen. En zo hoort het ook! Vaststellen dat het moeilijk is, hoeft niet meer. Nu kunnen we alle energie richten op oplossingen. Iedere stap telt!”

Binnen Hands-on Inclusion is Odisee betrokken bij de uitwerking en begeleiding van de bootcamps, waaronder de bootcamps ‘strategisch inclusief HRM’ en ‘job redesign’.

Odisee zorgt ook voor de impactmeting van Hands-on Inclusion. We willen namelijk een belangrijke stap vooruit realiseren in de ondernemerspraktijk anno 2021. In denken én doen. Het onderzoek van Odisee zal ons toelaten de concrete impact van het project op te volgen.