Open Hiring®: rekruteren zonder cv of sollicitatiegesprek

Open Hiring®: rekruteren zonder cv of sollicitatiegesprek

Open Hiring®: wat is het, hoe werkt het en waarom zou je ervoor kiezen?

Open Hiring®: over wat spreken we? 

Het is niet altijd makkelijk om geschikte medewerkers te vinden voor een job én een klassieke sollicitatieprocedure vormt voor sommige werkzoekenden een serieuze drempel. Denken we maar aan anderstalige, laaggeschoolde kandidaten die eerder te maken kregen met hoge taaleisen of discriminatie en ontmoedigd raakten.

Om op die dubbele problematiek van werkgevers en werkzoekenden een antwoord te bieden, onderzoekt Divergent via een ESF-project het introduceren van Open Hiring® in Vlaanderen. Het gaat om een bestaande innovatieve rekruteringstechniek waar geen sollicitatiegesprek, CV, referentiecheck of interview aan te pas komt. Het enige wat telt is de ‘goesting’ om te werken.

Open Hiring® komt overgewaaid uit de VS en Nederland, waar het al jaren succesvol wordt toegepast. Voornamelijk in het aanwerven van kortgeschoolde, uitvoerende medewerkers, zoals schoonmaakpersoneel, huishoudhulpen, logistieke medewerkers, medewerkers in groendienst of productie.

Hoe werkt Open Hiring®?

Een werkgever publiceert een vacature en opent een wachtlijst, waarop kandidaten zich persoonlijk komen aanmelden. Zo weten ze meteen of ze je organisatie kunnen bereiken en komen ze al eens bij je over de vloer.

Telkens er een plaats vrijkomt, nodig je één of enkele kandidaten uit voor een bedrijfsbezoek waarbij je toelichting geeft over de job. Je stelt geen vragen aan de kandidaten! Aan hen om zelf in te schatten of de job iets voor hem/haar/die is. Centraal staat dus de zelfinschatting en de geïnformeerde beslissing van de werkzoekende zelf.

Iedereen op de wachtlijst krijgt de kans om zich te bewijzen, in volgorde van aanmelding. De job is dus de test. Je zorgt als werkgever wel voor de nodige ondersteuning op de werkvloer en als je tevreden bent, voor een vast contract (dus geen uitzendcontract).

Hieronder zie je de 8 stappen die werkgever en kandidaat doorlopen in het Open Hiring® proces:

Open Hiring-Customer Journey-Divergent

De principes van het trademark Open Hiring®

Er zijn 8 ‘spelregels’ die je als organisatie onderschrijft en waaraan je je moet houden als je een vacature openstelt via Open Hiring®:

Open Hiring-spelregels-Divergent

Al deze principes naleven is een voorwaarde om het label Open Hiring® te mogen gebruiken. Het gaat dus om een ‘pakketreis’ waarbij je niet zomaar deeltjes kan weglaten.

Waarom kiezen voor Open Hiring®?

Er zijn 4 goede redenen om het systeem van Open Hiring® te overwegen voor jouw organisatie:

1. Inclusief ondernemen is voor jouw organisatie belangrijk: voor je imago, om voldoende en de juiste kandidaten aan te trekken, om een afspiegeling te zijn van je doelpubliek en de samenleving.

2. Je zoekt kandidaten voor een functie die je ‘on the job’ kan leren, met weinig tot geen diplomavereisten.

3. Je gelooft in de capaciteiten van mensen, ook als die minder goed plakken op papier. Je wil kandidaten die anders maar moeilijk tot bij jou geraken (omwille van drempels in de sollicitatieprocedure of omdat ze zelf ontmoedigd zijn) een kans geven.

4. In deze onderzoeksfase kan je een beroep doen op gratis coaches van Divergent die je organisatie ondersteunen om van de tewerkstelling een succes te maken. Het kan gaan om:

  • coaching van de organisatie - bijvoorbeeld het opmaken van een heldere vacature met voor- en nadelen van de job, een goed onthaal van de nieuwe medewerker, onbedoelde drempels tijdens tewerkstelling wegwerken
  • coaching van de collega’s - om de nieuwe medewerker goed te integreren
  • coaching van de nieuwe medewerker - taalcoaching, helpen met randvoorwaarden,..

Is Open Hiring® iets voor jouw organisatie?

Vraag nu een scan aan via Divergent 

Meer weten over inclusief ondernemen? Hands-on Inclusion is het project waar je moet zijn