Vivo

Vivo

We vroegen aan onze 14 partners: “Waarom vinden jullie het HOI-project zo waardevol?” Vivo is alvast trotse partner van Hands-on Inclusion!

“Inclusief werven en werken is een strategisch belangrijk antwoord op de vraag naar arbeidskrachten die in onze sectoren zeer sterk aanwezig is. Ik geloof sterk in de win-win van deze benadering: enerzijds biedt dit de kans aan organisaties om meer mensen met talenten aan te werven, anderzijds bieden we als social profit meer mensen de kans op een goede job en op actieve deelname aan de samenleving. HOI is een interessant initiatief dat ons de kans geeft om de expertise die we hier zelf al rond ontwikkelden met bijvoorbeeld de social profit salons breder in te zetten en verder te verdiepen.”  - Luc Van Waes (Directeur Vivo)  

VIVO is op het domein ‘vorming/arbeidsmarkt’ voor de social-profitsectoren de enige ‘paritaire’ Vlaamse, overkoepelende organisatie. Dat maakt van VIVO een uniek aanspreekpunt voor de sociale partners, voor de overheid en voor social profit ondernemingen en hun werknemers waarvoor we onze dienstverlening uitbouwen. 

VIVO belichaamt het streven van werkgevers en vakbonden om samen de schouders te zetten onder belangrijke uitdagingen als instroom, levenslang leren, opportuniteiten voor kansengroepen. Hiertoe creëert en organiseert VIVO inspirerende en veelzijdige acties voor de Vlaamse social-profit sectoren om 

  • potentiële werknemers naar de sector toe te leiden 
  • huidige werknemers en hun organisaties te versterken 

Bij deze acties is er oog voor diversiteit, voor kansengroepen en voor werkbaar werk. 

Het project van Hands-on-Inclusion biedt VIVO extra opties om aan deze missie te werken: via het bootcamp antidiscriminatie, racisme en validisme, via de netwerkmomenten waaraan ook werkgevers uit de social profit participeren en via de organisatie van instroommomenten. Dankzij de samenwerking in dit project versterkt VIVO enerzijds bestaande partnerships en leert het tegelijk nieuwe partners kennen.