Paul Gréant (WaW)

We lieten Els Hertogen, directeur van 11.11.11, Najim Kaldoun, ondernemer, en Paul Gréant, WaW Business Partner, aan het woord. Drie personen die zich binnen hun organisatie inzetten voor inclusie. Zij doen uit de doeken hoe ze inclusief ondernemen zien, realiseren en welke impact het heeft op hun organisatie.

Paul Gréant, WaW Business Partner

Paul.jpg

Waarom zich als ondernemer inzetten voor inclusie, Paul?

“Het is een algemene houding tegenover alle burgers in onze maatschappij, zonder filters of vooroordelen. We moeten gelijke kansen creëren voor iedereen.”

Wat is inclusief ondernemen?

“Iedereen doet mee, of krijgt daar minstens de mogelijkheid toe. Bij exclusie sluit je iemand uit, vaak om redenen die niets te maken hebben met kwaliteiten of competenties. Bij inclusie laat je iemand binnen, en geef je die de kans om mee te doen.”

Waarom besloot jij je hiervoor in te zetten ?

“Inclusie is een essentieel onderdeel van onze onderneming: bij ons staat het ‘wij-verhaal’ centraal. We delen, geven kansen en sluiten niemand uit. Dat dragen we intern uit, maar we proberen er ook voor te zorgen dat onze klanten het ‘wij-verhaal’ implementeren in hun eigen organisaties.”

Hoe zet jouw onderneming zich in voor inclusie?

“Met een inclusief rekruteringsproces en een non-discriminatiebeleid waar we veel waarde aan hechten. We willen mensen die minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt die kansen wél geven, door hen te ondersteunen en begeleiden in hun zoektocht naar werk aan de ene kant en door werkgevers warm te maken voor inclusie aan de andere kant.”

Welke impact wil je ermee bereiken?

“Inclusie vormt gewoonweg de basis van onze onderneming. Dat is merkbaar aan ons werknemersbestand, maar ook in onze relaties met klanten maken we een punt van inclusie. De impact die we ermee willen bereiken? Een inclusieve arbeidsmarkt!”

Een inclusieve onderneming in drie kenmerkende woorden?

“Respectvol, delend, kansen creërend.”

Paul Gréant begon zijn carrière als jurist, maar maakte al vlug de overstap naar de industrie in België en Duitsland en was actief in verschillende managementfuncties. De mens stond altijd centraal in zijn leiderschap. Samen met Ingrid Verduyn legde hij in 2014 de basis voor de coöperatieve vennootschap WaW, een visiegedreven inclusieve onderneming actief in arbeidsbemiddeling (interim, werving en selectie, projectsourcing, staffing). Vandaag is WaW een team van 25 business partners actief in HR en het sociaal project WaW Make it Work, dat jongeren met een delictgeschiedenis aan werk helpt.