Kalender

  1. Intervisie Inclusie Leuven

    Intervisie is een inspirerende methodiek voor mensen die met en van elkaar willen leren. Intervisie beoogt deskundigheidsbevorderi...

    27 apr
  2. Intervisie Inclusie Antwerpen

    Intervisie is een inspirerende methodiek voor mensen die met en van elkaar willen leren. Intervisie beoogt deskundigheidsbevorderi...

    08 jun