Intervisie

Intervisie is een inspirerende methodiek voor mensen die met en van elkaar willen leren. Intervisie beoogt deskundigheidsbevordering, waarbij medewerkers een beroep doen op elkaar om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie.

  1. Intervisie Inclusie Antwerpen

    Intervisie is een inspirerende methodiek voor mensen die met en van elkaar willen leren. Intervisie beoogt deskundigheidsbevorderi...

    29 sep
  2. Intervisie Inclusie Leuven

    Intervisie is een inspirerende methodiek voor mensen die met en van elkaar willen leren. Intervisie beoogt deskundigheidsbevorderi...

    04 okt