Duidelijke taal en heldere communicatie

Een duidelijk taalbeleid draagt bij aan een efficiënte werkvloer en verbetert de samenwerking tussen medewerkers. Het kan gaan over geschreven taal, gesproken taal, gebarentaal of beeldtaal.

Why

  • Een inclusief taalbeleid werkt drempels weg in de interne en externe communicatie.
  • Een inclusief taalbeleid versterkt de werknemers op gebied van taal en communicatie.
  • Een inclusief taalbeleid streeft naar een grote toegankelijkheid door gebruik te maken van geschikte communicatiekanalen zoals video's, apps, e-mail, sociale media, posters, teamoverleg enz.
  • Inclusieve beeldvorming bevordert herkenbaarheid en participatie.

How

  • Aandacht voor heldere taal en duidelijke communicatie doorheen alle stappen van het HR-proces.


What - wat komt er allemaal kijken bij duidelijke taal en heldere communicatie?

Extra tips

Inclusief schrijven, of schrijven zonder mensen uit te sluiten.

Hoe spreek je in heldere taal?

Hoe ondersteun je je boodschap met beelden en pictogrammen?

Hoe communiceer je met laaggeletterden op de werkvloer?

Hoe werk je aan een genuanceerde beeldvorming, voorbij vooroordelen en stereotypen?