Inclusief job redesign

Talent aan boord halen en houden is voor veel werkgevers een grote uitdaging. De klassieke oplossingen lijken niet meer te werken. Door job redesign optimaliseer je de organisatiestructuur op een efficiënte manier, zodat het werk beter aansluit bij de capaciteiten, voorkeuren en waarden van (potentiële) medewerkers.

Why

 • De arbeidsmarkt ervaart al enkele jaren een tekort aan arbeidskrachten.
 • Werkgevers ervaren moeite om geschikt personeel te vinden.
 • De krapte op de arbeidsmarkt wordt steeds nijpender.

How

 • Trek extra werknemers aan in tijden van arbeidskrapte.
 • Inclusief werkgeven
  • Optimaal en duurzaam benutten van divers talent binnen en buiten de organisatie.
  • Niet-traditionele groepen rekruteren: kortgeschoolden, 55+’ers, anderstaligen, mensen met een handicap of een langdurige ziekte.
  • Personaliseren van werk en maatwerk zijn belangrijk. Daarbij past de organisatie zich aan de sterktes en behoeften van potentiële medewerkers aan.
 • Job redesign
  • Aanpassen van de inhoud en de context van het werk.
  •  Het werk zo beter laten aansluiten bij de capaciteiten en voorkeuren van potentiële medewerkers.

 

What - Job redesign kan verschillende vormen aannemen

Extra tips

In het boek Koers naar talent in overvloed. Inclusief HRM als kompas vind je een hoofdstuk rond job redesign.

In het boek Mooier Werk lees je hoe je slim sleutelt aan een baan op maat.

Aan de slag met job craften is een praktisch boek met oefeningen en werkvormen, in combinatie met korte stukjes theorie. Hoe creëer je meer plezier en energie in je werk?

In het VIONA-onderzoeksrapport vind je meer informatie over het herdenken van jobs: naar een betere instroom en retentie van personeel in knelpuntberoepen in Vlaanderen.