Inclusieve werkvloer

Werknemers willen zich geaccepteerd en welkom voelen op hun werk. Vind hier inspiratie om actief bij te dragen aan het bevorderen van een inclusieve en ondersteunende werkomgeving.

Why

 • Je werkvloer is momenteel niet representatief voor de diverse samenleving.
 • Directie en management zijn nog steeds vrij homogeen samengesteld.
 • Een omgeving creëren waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt is cruciaal.
 • Proactief maatregelen nemen om de toegankelijkheid van de diverse instroom te bevorderen.
 • De huidige situatie op de werkvloer veranderen om het draaideureffect te vermijden.

How

 • Implementeer inclusieve keuzes ongeacht de huidige diversiteit op de werkvloer, o.a. via universal design.
 • Optimaliseer de werkomgeving door een stille afsluitbare polyvalante ruimte te introduceren die tegemoet komt aan de verschillende noden (afkolven, bidden, …).
 • Moedig out of the box denken aan en stap af van de norm. Geef plaats aan de minderheidsstem.
 • Zorg voor een open mindset op de werkvloer en voorkom zo dat nieuwe ideeën als problemen worden beschouwd.

Tips voor implementatie:

 • Universally designed spaces: verwijst naar het creëren van werkomgevingen die toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen zonder dat aanpassingen nodig zijn.
 • De 9 b’s van toegankelijkheid: bereikbaarheid – beschikbaarheid – betaalbaarheid – bruikbaarheid – begrijpbaarheid – betrouwbaarheid – bekendheid – begripvol – betreedbaarheid

 

What - wat komt er allemaal kijken bij een inclusieve werkvloer?

Extra tips

Wie verder durft te kijken, ziet juist dat er talent in overvloed is. Vind hier het boek Koers naar talent in overvloed van Bart Moens.

Klik hier en ga met de handleiding van Inclusieve organisaties (KdG) aan de slag om inclusief teamwerk te versterken.

What does my headscarf mean to you? Yassmin Abdel-Magied stelt je de vraag in haar TED-talk.