Strategisch inclusief ondernemen

Bij strategisch inclusief ondernemen draait het om het bewust inzetten van inclusieve praktijken op alle niveaus van de organisatie. Van werving en selectie tot leiderschapsontwikkeling, om een werkomgeving te creëren waarin alle stemmen worden gehoord en gewaardeerd.

Why

  • Er is een duidelijke uitdaging voor de arbeidsmarkt en samenleving.
  • Het streven naar een inclusieve organisatie is geen optie, maar een strategische noodzaak.

How

  • Het streven naar een inclusievere organisatie vereist een passend HR-beleid en bijhorende diversiteits- en inclusiepraktijken.
  • Waar gaat het soms mis in de praktijk?
    • Focus ligt te veel op populaire praktijken en te weinig aandacht voor de link met specifieke organisatiedoelen.  
    • Geïsoleerde implementatie van praktijken leidt tot onvoldoende aandacht voor de interactie met andere praktijken.
    • Implementatie van praktijken door leidinggevenden wijkt soms af van de bedoeling van HR.

 

What - wat komt er allemaal kijken bij strategisch inclusief ondernemen?

Extra tip

In het boek Koers naar talent in overvloed. Inclusief HRM als kompas vind je een hoofdstuk rond strategisch inclusief HRM.