Upgrade

Wil je meer mensen bereiken voor je vacatures? En wil je graag dat mensen aan de slag blijven? Dan heb je vast al nagedacht over diversiteit en inclusie. Misschien heb je al een vorming gevolgd of nieuwe methodes uitgeprobeerd.

Welk pad je ook volgt, we staan je graag bij met upgrades: 3 aparte dagen waarin we drie verschillende thema’s uitwerken. Zo leiden jouw nieuwe inzichten ook echt tot het gewenste doel. We helpen je op de deze 'praktijkdagen' graag om de volgende stappen praktisch uit te werken voor jouw organisatie.

De thema's zijn: 'Outreach', 'Rekruteren zonder te discrimineren' en 'Racisme zien en aanpakken'. De drie thema’s staan los van elkaar: je kan kiezen om er eentje te volgen, of meerdere.

Elke dag bestaat uit een stukje vorming, een bespreking van jouw case en het samen opstellen van een actieplan. We bekijken daarvoor samen wat haalbaar is, op maat van jouw organisatie, en werken dit concreet uit. Zodat jij meteen verder aan de slag kan.

Kies je upgrade!

 1. 29 mrt
  Brussel

  Upgrade: Aanwerving en behoud van vrijwilligers

  We beginnen de dag met enkele belangrijke termen toe te lichten zodat we dezelfde taal spreken.
  Daarna focussen we ons enerzijds op hoe je een netwerk opbouwt en op
  een inclusieve manier aan outreach doet. Anderzijds hebben we het over motivatie. We richten ons op de perspectieven van de vrijwilliger en van de organisatie en hoe je deze met elkaar verenigd.  

 2. 17 apr
  Brussel

  Upgrade: Racisme zien en aanpakken

  Op deze dag maken we de verdoken sociale constructen van racisme en discriminatie zichtbaar. We reiken je een houding aan die je als wit persoon kan aannemen, namelijk bondgenoot zijn. En voor jouw organisatie overlopen we de onderdelen van een antiracistische strategie.

 3. 27 apr
  Gent

  Upgrade: Outreach en aanwerving - Over branding, vacatureschrijven, netwerk bereiken & doelgroep binnenhalen

  Op deze dag bekijken we de verspreiding van jouw vacatures vanuit twee perspectieven: dat van jouw organisatie, en dat van werkzoekenden met verschillende identiteitskenmerken. We gaan dieper in op jouw branding, jouw netwerk, jouw vacatures.

 4. 09 mei

  Upgrade: Aanwerving en behoud van vrijwilligers

  We beginnen de dag met enkele belangrijke termen toe te lichten zodat we dezelfde taal spreken.
  Daarna focussen we ons enerzijds op hoe je een netwerk opbouwt en op
  een inclusieve manier aan outreach doet. Anderzijds hebben we het over motivatie. We richten ons op de perspectieven van de vrijwilliger en van de organisatie en hoe je deze met elkaar verenigd.  

 5. 24 mei
  Leuven

  Upgrade: Mensen duurzaam aan boord houden

  Op deze dag bekijken we wat nodig is om loopbanen duurzaam te maken, zodat medewerkers gemotiveerd, gezond én met goesting aan het werk blijven. Door de jaren heen wijzigt de jobinhoud, schommelt de motivatie en verouderen de kwalificaties. De kloof die ontstaat tussen personen en hun werk kan je gelukkig wel dichten door aandacht te besteden aan werkbaar werk, ontwikkeling, jobmobiliteit en jobdesign.  

  In deze upgrade leer je meer over hoe je aan werk kan sleutelen en hoe je medewerkers kan ondersteunen in hun ontwikkeling. We trekken voldoende tijd uit om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. Je gaat actief aan de slag met het maken van een vertaalslag hiervan naar je eigen organisatie.

 6. 26 mei
  Brussel

  Upgrade: Inclusieve werkvloer

  We gaan op deze dag in op doeltreffende acties om onbewuste discriminatie te vermijden in jouw aanwervingsproces. Deze acties behoren tot het design van elke inclusieve organisatie.

 7. 31 mei
  Leuven

  Upgrade: Welzijn (job crafting vs. off-job crafting)

  Voor motivatie, groei en welbevinden spelen zes psychologische basisbehoeften een belangrijke rol. Deze zijn autonomie, verbondenheid, competentie, detachement (mentaal afstand nemen van het werk), ontspanning en zingeving. Wie erin slaagt om die zes aspecten zowel in het werk als ‘thuis’ (familie, vrienden, hobby’s, vrije tijd) te integreren, ervaart een hoger welbevinden én presteert beter op het werk. 

  Zowel werkgevers als werknemers kunnen acties ondernemen om deze zes basisbehoeften te bevredigen. De beste ideeën zullen vrijwel zeker van de werknemers zelf komen. Wie beter dan zijzelf kunnen vertellen wat ze nodig hebben om aan hun behoeften te voldoen. Het helpt echter als je werknemers ruimte en tools biedt om meer de eigen regie te nemen over hun werk en werkcontext, en deze af te stemmen op wat zij belangrijk vinden en nodig hebben om zowel op het werk als thuis optimaal te functioneren.

  In deze upgrade leer je meer over de zes psychologische handvatten en hoe je de bevrediging ervan kan faciliteren. Je gaat actief aan de slag met het maken van een vertaalslag ervan naar je eigen organisatie. 

 8. 01 jun
  Gent

  Upgrade: Racisme zien en aanpakken

  Op deze dag maken we de verdoken sociale constructen van racisme en discriminatie zichtbaar. We reiken je een houding aan die je als wit persoon kan aannemen, namelijk bondgenoot zijn. En voor jouw organisatie overlopen we de onderdelen van een antiracistische strategie.

 9. 07 jun
  Leuven

  Upgrade: Changemanagement

  Een organisatie met een grote diversiteit aan mensen is een grote meerwaarde én kan tegelijkertijd een grote uitdaging zijn.

  We verkennen samen hoe divers en inclusief jullie organisatie is en waar jullie mogelijk tegenaan lopen. Thema’s die aan bod komen zijn: verschillen aanvaarden, bouwen aan vertrouwen, en inclusief denken en handelen.

  In deze upgrade leer je meer over het verkennen van de veranderwens en het vormgeven van de gewenste toekomst. Wat is er al aanwezig in jouw organisatie en welke volgende stappen kunnen jullie zetten? We voorzien voldoende tijd voor overleg tussen de deelnemers, zodat jullie kunnen leren van elkaar, en je gaat actief aan de slag met het maken van een vertaalslag ervan naar je eigen organisatie.