Over Inclusief ondernemen voor NGO's

Inclusief ondernemen voor NGO's

Deze opleiding is gericht op de leden van de NGO federatie en bestaat uit drie vormingsdagen. Elke dag wordt vorm gegeven door een inhoudelijke medewerker van Hands-on Inclusion. Naast inhoudelijke expertise is er steeds ruimte voor uitwisseling en leren van elkaar. Doorheen de drie dagen werk je, op basis van de aangebrachte inhoud, aan een plan van aanpak op maat van jouw organisatie. 

Programma dag 1 I Inclusief rekruteren  
21/3 10:00 – 16:30 uur  

Tijdens deze eerste dag wordt er een introductie in het thema D&I gegeven en begrippen zoals identiteit, superdiversiteit en intersectionaliteit toegelicht. Daarna gaan we aan de slag met de candidate journey en dit vanuit twee perspectieven: enerzijds het werkgeversperspectief en anderzijds het perspectief van werknemers uit kansengroepen. We overlopen alle stappen: van de bewustwording dat er kandidaten nodig zijn tot de effectieve aanwerving. We kijken hoe verborgen uitsluitingsmechanismen in onze systemen kunnen kruipen en hoe we deze kunnen elimineren.  Na elke thema staan we even stil bij concrete acties op het niveau van je organisatie. Aan het einde van de dag gaat elke deelnemer naar huis met een draftversie van een plan van aanpak. 

Programma dag 2 | Inclusieve werkvloer 

25/05 10:00 – 16:30 

We starten – na de kennismaking – met de ‘waarom?’ van werken aan diversiteit & inclusie binnen een organisatie of onderneming. Daarna bekijken we welke en op wat voor manieren discriminatievormen in onze manier van werken kunnen sluipen. 

Na de middag bekijken we ‘inclusief werken’ op 2 verschillende niveaus: focus op het individu (de medewerker) en focus op de organisatie (of onderneming).

Programma dag 3 | Begeleiden van de change naar een meer inclusieve organisatie 
5/10/2023   10:00 – 16:30     

Als er een wind van verandering waait, bouwen sommigen muren en anderen windmolens. Wil je graag inclusiever werken, maar zijn niet alle collega’s mee? Vandaag kan je (bij-)leren over hoe je omgaat met weerstand, hoe je het engagement van collega’s vergroot en hoe je dus draagvlak creëert in een verandertraject. 

In de voormiddag kijken we hoe je een change traject projectmatig benadert: 

  • Is het doel duidelijk voor iedereen? 

  • Wie zijn je doelgroepen? En je stakeholders? 

  • Wat is de impact van de verandering voor je doelgroepen? 

  • Wat zijn de risico’s van de verandering en hoe ga je dit managen? 

In de namiddag focussen we ons op de mens in de verandering. Hoe kan je als leidinggevende, coach of projectleider je collega’s navigeren door een change traject? 

  • Waaraan voldoet effectieve veranderingscommunicatie? 

  • Wat hebben je collega’s nodig om mee te gaan in de gewenste verandering? 

  • Waarom bestaat er weerstand en hoe moet je hiermee omgaan? 

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.